Solutions
Trang chủ » AI Solutions

AI Solutions

AI Solutions

AI Vision trong ngành điện tử

AI Vision trong ngành điện tử Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ học máy, các nhà sản xuất phần cứng điện tử làm việc trong phạm vi dung sai cực kỳ...
READ MORE

AI at the Edge: Con mắt của IoT

AI at the Edge: Con mắt của IoT Những ngày này, trí tuệ nhân tạo (AI) ở khắp mọi nơi. Để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng AI khác nhau, Axiomtek đã phát triển một loạt các hệ...
READ MORE

Ứng dụng AI trong ngành thực phẩm & đồ uống

Ứng dụng AI trong ngành thực phẩm & đồ uống Để các công ty sản xuất thực phẩm ngày nay luôn cạnh tranh, điều quan trọng là phải duy trì cả sản lượng chất lượng hàng đầu và năng suất...
READ MORE

AI Vision trong kiểm soát chất lượng Dược phẩm

AI Vision trong kiểm soát chất lượng Dược phẩm Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của ngành sản xuất dược phẩm. So với nhiều ngành công nghiệp khác, sản xuất dược phẩm tuân theo các quy định...
READ MORE
More Articles

AI Vision in Automated Optical Inspection

Artificial Intelligence of Things (AIoT)

Edge AI Solutions with NVIDIA’s AI Technologies

AI and Edge Computing Healthcare Technology

Innovating Medical Technology with Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) & Edge Computing Solutions