Automation
Trang chủ » IoT Solutions » Automation

Automation

Axiomtek Automation

Máy tính nhúng xử lý ảnh (Machine Vision System)

Máy tính nhúng xử lý ảnh (Machine Vision System)

Máy tính nhúng xử lý ảnh (Machine Vision System) Axiomtek Loạt hệ thống thị giác của Axiomtek được thiết kế để tập trung vào các ứng dụng kiểm tra, hướng dẫn, đo lường và nhận dạng tầm nhìn. Các sản phẩm đã trải qua một loạt các thử nghiệm tương thích hoàn chỉnh để loại bỏ các vấn đề tích hợp tiềm ẩn, giúp người dùng giảm đáng kể chi phí phát triển và nhân sự cũng như tăng tốc triển khai hệ thống trong môi trường tự động hóa nhà máy.
Máy tính nhúng cho trí tuệ nhân tạo (Edge AI System)

Máy tính nhúng cho trí tuệ nhân tạo (Edge AI System)

Máy tính nhúng cho trí tuệ nhân tạo (Edge AI System) Axiomtek Axiomtek designs, develops and manufactures edge AI (Artificial Intelligence) systems to fulfill AI solution-ready system requirements. The AI embedded systems are ideal for smart manufacturing, machine vision, deep learning, edge computing, and much more.
Máy tính nhúng (IoT Gateway công nghiệp)

Máy tính nhúng (IoT Gateway công nghiệp)

Máy tính nhúng (IoT Gateway công nghiệp) Axiomtek Axiomtek’s IoT gateways with Intel® IoT Gateway Solution software stack provides a complete and highly secure Internet of Things gateway solution. Axiomtek’s IoT gateway series are well-suited for applications such as smart battery control for smart buildings, intelligent IoT vehicle batteries that connect to smart grids, intelligent IoT transportation systems and intelligent IoT plant automation systems.
Frame Grabber & Vision I/O Card

Frame Grabber & Vision I/O Card

Axiomtek develops a full spectrum of machine vision cards to help customers accelerating their design and reducing development costs.
DAQ Card

DAQ Card

Axiomtek's digital I/O cards feature TTL I/O, isolated I/O, relay output, and timer/counter, and supports high-density on a single board, making them specifically suitable for factory automation, industrial ON/OFF control and switch status sensing.
Bộ điều khiển EtherCAT Master

Bộ điều khiển EtherCAT Master

Bộ điều khiển EtherCAT Master Axiomtek
AI Starter Kit

AI Starter Kit

Axiomtek has built an AI Starter Kit capable of detecting multiple defects with a high degree of accuracy. Built with Edge Insights for Industrial—an Intel® software package designed to enable advanced workloads at the edge for industrial applications—the Axiomtek AI Starter Kit was designed to enhance traditional machine vision solutions, using deep learning and edge computing to reduce latency and optimize for cost and power efficiency.