Máy tính công nghiệp không quạt (Máy tính nhúng) dạng Box
Trang chủ » Systems & Platforms » Máy tính công nghiệp không quạt (máy tính nhúng) » Máy tính công nghiệp không quạt (Máy tính nhúng) dạng Box

Máy tính công nghiệp không quạt (Máy tính nhúng) dạng Box

Axiomtek cung cấp đầy đủ các máy tính nhúng dạng Box có khả năng mở rộng và tiêu thụ điện năng thấp. Các máy tính nhúng được thiết kế để hoạt động tin cậy trong các môi trường đặc thù. Các máy tính nhúng được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn với các tính năng hữu ích bao gồm khả năng tính toán mạnh mẽ, thiết kế không quạt, dải nhiệt độ hoạt động rộng, tiêu thụ điện năng thấp, độ tin cậy cao, cấu hình I/ O linh hoạt và hỗ trợ vòng đời sản phẩm dài.

Grid View Table View
Filter:
Image Model CPU Chipset Expansion I/O Storage Power Input Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX710-521-FL

eBOX710-521-FL

Xeon®, 9th/8th gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® C246 2 x PCI Express Mini Card, 2 x SIM slot, 1 x PCIe x4 2 x RS-232/422/485, 6 x LAN, 4 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-I 2.5-inch SATA HDD, mSATA --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX100-51R-FL

eBOX100-51R-FL

Core™ i5-7300U or Celeron® 3965U SoC Integrated 1 x M.2 Key E 2230 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 4 x PoE, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x DisplayPort++ 1 x M.2 Key M 2242 --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX671-521-FL

eBOX671-521-FL

Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q370 (C246 optional) 2 x PCI Express Mini Card, 2 x SIM slot 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 4 x PoE, 6 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-I 2 x 2.5-inch SATA HDD, 1 x M.2 --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX565-500-FL

eBOX565-500-FL

6th generation Core™ i5/i3 & Celeron® SoC integrated 1 x Full-size PCI Express Mini Card 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 2 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x HDMI 2.5-inch SATA HDD, mSATA --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX671-517-FL

eBOX671-517-FL

Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q370 (C246 optional) 2 x PCI Express Mini Card, 2 x SIM slot 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 4 x PoE, 6 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-I 2 x 2.5-inch SATA HDD, 1 x M.2 --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX638-842-FL

eBOX638-842-FL

Celeron® J1900 SoC Integrated 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot, 2 x PCI 2 x RS-232/422/485, 2 x RS-232, 2 x LAN, 1 x USB 3.0, 5 USB 2.0,1 x HDMI, 1 x VGA 2.5-inch SATA HDD, mSATA --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX745-FL500

eBOX745-FL500

AMD Geode™ LX800 LX800 + CS5536 N/A 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 3 x USB, 1 x VGA 2.5-inch IDE HDD, CompactFlash --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX660-872-FL

eBOX660-872-FL

3rd Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® HM76 2 x PCI Express Mini Card, 2 x SIM slot 4 x RS-232/422/485, 4 x LAN, 4 x USB 3.0, 1 x isolated DIO, 1 x DisplayPort, 1 x VGA 2.5-inch SATA HDD, CFast™, mSATA --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX635-881-FL

eBOX635-881-FL

4th Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H81 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 6 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 6 x USB, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x DIO 2.5-inch SATA HDD, CFast™ --- [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX670-883-FL

eBOX670-883-FL

4th Generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q87 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 6 x RS-232/422/485, 4 x LAN, 6 x USB, 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DIO 2.5-inch SATA HDD, CFast™, mSATA --- [+] Add to Compare
1 2 3 4