What's new
Trang chủ » Hoạt động của Axiomtek tại triển lãm Taiwan Expo 2019 tại Hà Nội

Hoạt động của Axiomtek tại triển lãm Taiwan Expo 2019 tại Hà Nội

Chia sẻ:
Views: 42

Hoạt động của Axiomtek tại triển lãm Taiwan Expo 2019 tại Hà Nội

Cám ơn quý khách đã đến và thăm gian hàng của chúng tôi tại Taiwan Expo 2019

Để thực tế nhìn và trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi

  • Hệ thống nhận diện đối tượng: Máy tính chuyên dụng cho AI eBOX560-900-FL + Camera 3D
  • Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng, chuyên dụng cho ứng dụng tự động hóa GOT3126T-834
  • Máy tính công nghiệp không quạt (máy tính nhúng): eBOX620-841-FL
  • Máy tính công nghiệp không quạt (Máy tính nhúng): eBOX635-881-FL

Interview với Taiwan Excellent