Solutions
Trang chủ » Industrial Automation

Industrial Automation

Industrial Automation

Giải pháp Robot di động tự động

Nhu cầu về robot di động tự động (Autonomous Mobile Robots – AMR) đang tăng nhanh do việc sử dụng ngày càng nhiều trong tự động hóa sản xuất và thương mại điện tử, cũng như tình trạng thiếu lao...
READ MORE

Giải pháp giám sát trang bị bảo hộ cá nhân

Các vấn đề an toàn và an ninh tại nơi làm việc là mối quan tâm lớn mà các nhà tuyển dụng luôn tìm cách giải quyết. Các quy trình và thực hành an toàn tại nơi làm việc hiệu...
READ MORE

Giải pháp đóng gói thông minh

Đóng gói ảnh hưởng đến mọi bộ phận của hoạt động hậu cần trong suốt chuỗi cung ứng. Để giảm chi phí lao động và tăng năng suất, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm cho hoạt động thông...
READ MORE

Smart Manufacturing

The emergence of high performance, intelligent industrial computer solutions has led to the rise of smart manufacturing. The use of robotics and machine vision in warehouses and production lines has resulted in higher efficiency and quality product output, as well...
READ MORE
More Articles

Intelligent Warehouse Management

Data Acquisition – Non-intrusive Data Extraction

Machine Vision Solution

Predictive Maintenance Solutions

Industry 4.0 Makes Factory Smart

Smart Factory

Food Factory

Warehouse Automation

Electric Vehicle Charging System

Building Automation

CNC Machine

Continuous Belt-type Furnace

Beverage Factory Automation

HVAC System