Solutions
Trang chủ » Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT)

Cơ sở hạ tầng Thành phố Thông minh

Cơ sở hạ tầng Thành phố Thông minh Được thúc đẩy bởi dân số ngày càng tăng, quá trình đô thị hóa và toàn cầu hóa, các thành phố trên khắp thế giới đang phát triển thành những thành phố...
READ MORE

Quản lý thiết bị IIoT

Quản lý thiết bị IIoT Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) đang trên đà phát triển. Mặc dù liên tục được thúc đẩy bởi các công nghệ như đám mây, điện toán biên và trí tuệ nhân tạo (AI), việc...
READ MORE

Giải pháp hệ thống quản lý IoT công nghiệp Axiomtek AMS (Agent MaaS Suite)

Agent MaaS Suite (AMS) là giải pháp phần mềm mới nhất do Axiomtek phát hành nhằm đáp ứng xu thế của Internet of Things (IoT). Đây là một thiết bị nhẹ và nền tảng phần mềm quản lý dữ liệu...
READ MORE

Trang trại thông minh

With the growing adoption of the Internet of Things (IoT), connected devices have penetrated every aspect of our life. The application of IoT in agriculture is also an inevitable trend. By using vario...
READ MORE
More Articles

Thành phố thông minh hơn với cơ sở hạ tầng thông minh hơn

Smart technology in airports, education and banks

Internet of Things

Factory Automation & Smart Energy

Smart Homes and Buildings

Smart Machines