Solutions
Trang chủ » Medical Solutions

Medical Solutions

Medical Solutions

Ứng dụng Kiosk trong Cơ sở Y tế

Các ki-ốt y tế của chúng tôi được tùy chỉnh cho các nhà tích hợp, OEM / ODM và các nhà sản xuất thiết bị y tế để mang lại sự dễ dàng tích hợp và thời gian đưa ra...
READ MORE

Ứng dụng công nghệ mới cho thiết bị y tế

Các ứng dụng thiết bị y tế sáng tạo giúp tăng tốc các quy trình y tế tiêu chuẩn đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ. Quy trình làm việc trong phòng mổ và những nơi...
READ MORE

Điện toán biên trong chăm sóc sức khỏe

Axiomtek đã và đang hỗ trợ khách hàng OEM / ODM y tế của chúng tôi với việc thiết kế và tùy chỉnh các máy chủ y tế tiên tiến cao. Ngoài việc giúp khách hàng của chúng tôi đáp...
READ MORE

Giải pháp Cơ sở Y tế với Axiomtek

TeleVisits có thể đã trở thành tiêu chuẩn mới cho những bệnh nhân cần chẩn đoán và điều trị cơ bản trong đại dịch. Tuy nhiên, việc thăm khám tại văn phòng bác sĩ, phòng xét nghiệm và bệnh viện...
READ MORE
More Articles

Dịch vụ chăm sóc y tế Axiomtek

Giải pháp IoT cho y tế

Máy bay điều khiển từ xa không người lái Drone thúc đẩy đổi mới trong ngành y tế

Computer Solutions for Diagnostic Medical Devices

Intelligent Medical Solutions

Medical Cart Technology

Cell Therapy

Health Evaluation Center

Smart Healthcare

Blood Testing Technology

DNA Sequencing

Mobile Stroke Treatment Units

Dental Implant Technology

Advancements in Medical Technology