Solutions
Trang chủ » Power and Energy

Power and Energy

Power and Energy

Quản lý pin năng lượng mặt trời

Nguồn và năng lượng thu được từ lưới điện thông minh bảng điều khiển năng lượng mặt trời có thể được lưu trữ trong pin để sử dụng sau này. Điều này cho phép phân phối theo chương trình trong...
READ MORE

Quản lý lưới điện thông minh với Axiomtek

Năng lượng tái tạo, chẳng hạn như điện mặt trời dân dụng và thương mại, đóng một vai trò ngày càng tăng trong nhu cầu về lưới điện phân phối và sự phức tạp tổng thể của việc dự đoán...
READ MORE

Hệ thống giám sát điện năng lượng mặt trời

Các tấm pin mặt trời – được làm bằng một loạt các chất bán dẫn nhỏ – chuyển đổi các hạt ánh sáng mặt trời trực tiếp thành các electron và sau đó thành điện năng. Điện này có thể...
READ MORE

Hệ thống Microgrid

Nhu cầu về năng lượng tái tạo đang gia tăng. Các công nghệ máy tính mới, chẳng hạn như pin lưu trữ năng lượng và bộ điều khiển thông minh, ngày càng trở nên tiên tiến và dễ tiếp cận...
READ MORE
More Articles

Advancing Electric Vehicle Charging Infrastructure

Axiomtek’s Industrial Computer Solutions for Oil & Gas Industry

Axiomtek’s Intel RFP Ready Kit

Smart Energy Control System for IIoT

Solar-Powered Solutions

Microgrids

Substation Automation

Power Utility

Wind Power Automation