Solutions
Trang chủ » Giải pháp cho giao thông vận tải

Giải pháp cho giao thông vận tải

Giải pháp cho giao thông vận tải

Giám sát và kiểm soát toa xe

Giám sát và kiểm soát toa xe Tích hợp phần mềm và phần cứng để phục vụ các yêu cầu phức tạp của việc giám sát đầu máy và bên đường, cũng như kiểm soát ra vào tòa nhà có...
READ MORE

Cơ sở hạ tầng Giao thông & Vận tải Công cộng

Cơ sở hạ tầng Giao thông & Vận tải Công cộng Axiomtek đã thiết kế và sản xuất các giải pháp máy tính vận tải tiên tiến trong ba thập kỷ. Chúng tôi phục vụ các cơ quan quản lý...
READ MORE

Giao thông thông minh

Đối với việc điều chỉnh phương tiện giao thông công cộng của các nhà chức trách, việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc lái xe và đi làm để đảm bảo an toàn cho công chúng là ưu...
READ MORE

Smart Bus

For transportation authorities regulating public transit and traffic, reducing risks associated with driving and commuting to ensure the safety of the general public is a top priority. Governments of ...
READ MORE
More Articles

High-tech Trackside and Station

Roadside and In-vehicle Box PCs

Intelligent Transportation Solutions

Intelligent Transportation Surveillance System

Bus Ticket Machine

Mobile Tactical Computer

Industrial-proven Transportation Solutions

Marine Logistics

Fleet Management

Vehicle Detection System

Rail Rapid Transit

Railway Rolling Stock

e-Bus in ITS system

Improved Surveillance Technology for Mass Transit