Agent MaaS Suite (AMS)
Trang chủ » Giải pháp IoT » Software » Agent MaaS Suite (AMS)

Agent MaaS Suite (AMS)

Agent MaaS Suite (AMS), một phiên bản nâng cao của AXView 2.0 kết hợp AXView 3.0 và MaaS, là một hệ thống quản lý IoT công nghiệp tích hợp cao, cung cấp cài đặt và giám sát thiết bị, phát hiện và thông báo sự kiện, cũng như các giao thức chuẩn plug-in. Hệ thống cũng tích hợp một công cụ phát triển lập trình trực quan: Node-RED. Với AMS, chỉ cần bốn bước đơn giản (cắm, chạy, cấu hình và chạy) để nhanh chóng xây dựng các dự án – mà không cần lập trình. Chỉ JavaScript, một ngôn ngữ lập trình phổ biến và cấp nhập cảnh, được dành riêng cho thiết kế và phát triển luồng. AMS rất phù hợp cho SI, OT, chuyên gia CNTT, Nhà sản xuất hoặc bất kỳ ai cần nền tảng POC dễ xây dựng để xác minh các khái niệm hoặc thêm nhiều chức năng hơn. AMS cũng được phát triển thành một dịch vụ dựa trên web để người dùng thông qua Internet và trình duyệt có thể quản lý các thiết bị và hệ thống của họ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Grid View Table View
Filter:
Image Model Description Compare

Giải pháp hệ thống quản lý IoT công nghiệp Axiomtek AMS

AMS

Industrial IoT Management System Solution [+] Add to Compare