Solutions
Trang chủ » Tất cả giải pháp

Solutions

AI Solutions

AI Solutions

Giám sát thành phố thông minh với Axiomtek

Giải pháp Thành phố Thông minh của Axiomtek

AI Vision trong ngành điện tử

AI at the Edge: Con mắt của IoT

Ứng dụng AI trong ngành thực phẩm & đồ uống

AI Vision trong kiểm soát chất lượng Dược phẩm

AI Vision in Automated Optical Inspection

Artificial Intelligence of Things (AIoT)

Edge AI Solutions with NVIDIA’s AI Technologies

AI and Edge Computing Healthcare Technology

Innovating Medical Technology with Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) & Edge Computing Solutions

Gaming Solutions

Gaming Solutions

Gaming Board

Giải pháp cho giao thông vận tải

Giải pháp cho giao thông vận tải

Giám sát và kiểm soát toa xe

Cơ sở hạ tầng Giao thông & Vận tải Công cộng

Giao thông thông minh

Smart Bus

High-tech Trackside and Station

Roadside and In-vehicle Box PCs

Intelligent Transportation Solutions

Intelligent Transportation Surveillance System

Bus Ticket Machine

Mobile Tactical Computer

Industrial-proven Transportation Solutions

Marine Logistics

Fleet Management

Vehicle Detection System

Rail Rapid Transit

Railway Rolling Stock

e-Bus in ITS system

Improved Surveillance Technology for Mass Transit

Vehicle-to-Vehicle Communication

Fleet Management and Surveillance System in Vehicle

Intelligent Security Surveillance System in Railway

Increased Passenger Safety

Intelligent Transportation System Solutions

In-vehicle Camera Used by Law Enforcement

Transit Station

Train Control System

Industrial Automation

Industrial Automation

Giải pháp Robot di động tự động

Giải pháp giám sát trang bị bảo hộ cá nhân

Giải pháp đóng gói thông minh

Smart Manufacturing

Intelligent Warehouse Management

Data Acquisition – Non-intrusive Data Extraction

Machine Vision Solution

Predictive Maintenance Solutions

Industry 4.0 Makes Factory Smart

Smart Factory

Food Factory

Warehouse Automation

Electric Vehicle Charging System

Building Automation

CNC Machine

Continuous Belt-type Furnace

Beverage Factory Automation

HVAC System

Smart Street Lighting Control System

Large Scale Lighting and HVAC Systems

Increased Holiday Demand with Reliable Factory Automation

AOI with Fanless Embedded EtherCAT Computer

Intelligent Embedded Service Framework

Intelligent Process Automation

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT)

Cơ sở hạ tầng Thành phố Thông minh

Quản lý thiết bị IIoT

Giải pháp hệ thống quản lý IoT công nghiệp Axiomtek AMS (Agent MaaS Suite)

Trang trại thông minh

Thành phố thông minh hơn với cơ sở hạ tầng thông minh hơn

Smart technology in airports, education and banks

Internet of Things

Factory Automation & Smart Energy

Smart Homes and Buildings

Smart Machines

Medical Solutions

Medical Solutions

Ứng dụng Kiosk trong Cơ sở Y tế

Ứng dụng công nghệ mới cho thiết bị y tế

Điện toán biên trong chăm sóc sức khỏe

Giải pháp Cơ sở Y tế với Axiomtek

Dịch vụ chăm sóc y tế Axiomtek

Giải pháp IoT cho y tế

Máy bay điều khiển từ xa không người lái Drone thúc đẩy đổi mới trong ngành y tế

Computer Solutions for Diagnostic Medical Devices

Intelligent Medical Solutions

Medical Cart Technology

Cell Therapy

Health Evaluation Center

Smart Healthcare

Blood Testing Technology

DNA Sequencing

Mobile Stroke Treatment Units

Dental Implant Technology

Advancements in Medical Technology

Medical Robots

Intelligent Medical Automation

Network Security

Network Security

An ninh mạng trong ngành công nghiệp

Video Conferencing and Data Centers

Network Solutions

Network Appliances of the Next Generation

Network Security Management

Unified Threat Management

Universal Port Management

Power and Energy

Power and Energy

Quản lý pin năng lượng mặt trời

Quản lý lưới điện thông minh với Axiomtek

Hệ thống giám sát điện năng lượng mặt trời

Hệ thống Microgrid

Advancing Electric Vehicle Charging Infrastructure

Axiomtek’s Industrial Computer Solutions for Oil & Gas Industry

Axiomtek’s Intel RFP Ready Kit

Smart Energy Control System for IIoT

Solar-Powered Solutions

Microgrids

Substation Automation

Power Utility

Wind Power Automation

Retail Solutions

Retail Solutions

Giải pháp bán lẻ / QSR / kiosk thông minh

Kiosk thế hệ tiếp theo

Màn hình cảm ứng kháng khuẩn trong thời đại COVID-19

Biển báo kỹ thuật số thông minh

Ngành Bán lẻ sau dịch COVID-19

In-store Kiosks

Công nghệ bán lẻ trực quan

Smart Digital Signage Solutions

Intelligent Retail

Omni-Channel Retailing

Optimizing In-Store Experience

Innovative Digital Signage Solutions

Banking Kiosk

Restaurant Kiosk

Self-service Kiosks

POS and Commercial Display

Digital Signage Solution

OPS Compliant Digital Signage Solutions

Digital Education