Vision System
Trang chủ » Systems & Platforms » Machine Vision » Vision System

Vision System

Máy tính hệ thống xử lý ảnh (Vision)

Loạt hệ thống thị giác của Axiomtek được thiết kế để tập trung vào các ứng dụng kiểm tra, hướng dẫn, đo lường và nhận dạng tầm nhìn. Các sản phẩm đã trải qua một loạt các thử nghiệm tương thích hoàn chỉnh để loại bỏ các vấn đề tích hợp tiềm ẩn, giúp người dùng giảm đáng kể chi phí phát triển và nhân sự cũng như tăng tốc triển khai hệ thống trong môi trường tự động hóa nhà máy.

Grid View Table View
Filter:
Image Model CPU Chipset Storage Camera Interface Vision I/O Compare

Máy tính nhúng Vision Axiomtek MVS100-323-FL

MVS100-323-FL

Atom® x5-E3940 SoC Integrated mSATA 2 x PoE 2-in/2-out trigger I/O, 4-in/4-out DIO, 2-ch LED lighting control [+] Add to Compare

Máy tính nhúng AI-Vision Axiomtek MVS900-511-FL

MVS900-511-FL

7th/6th gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H110 2 x 2.5" swappable HDD 4 x PoE, 4 x USB 3.0 4-in/4-out trigger I/O, 8-in/8-out DIO, 2 x encoder, 4-ch LED lighting control [+] Add to Compare

Máy tính nhúng AI-Vision Axiomtek IPS962-512-PoE

IPS962-512-PoE

7th/6th gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q170 2 x 2.5" swappable HDD 4 x PoE, 4 x USB 3.0 4-CH isolated trigger input, 8-CH isolated trigger output, 1-CH quadrature encoder input , 8-CH isolated DI, 8-CH isolated DO [+] Add to Compare

Máy tính nhúng AI-Vision Axiomtek IPS960-511-PoE

IPS960-511-PoE

7th/6th gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H110 2 x 2.5" swappable HDD 4 x PoE, 4 x USB 3.0 4-CH isolated trigger input, 8-CH isolated trigger output, 1-CH quadrature encoder input , 8-CH isolated DI, 8-CH isolated DO [+] Add to Compare