Edge AI System
Trang chủ » Systems & Platforms » Machine Vision » Edge AI System

Edge AI System

Máy tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System)

Axiomtek thiết kế, phát triển và sản xuất các hệ thống AI (Trí tuệ nhân tạo) tiên tiến để đáp ứng các yêu cầu hệ thống sẵn sàng cho giải pháp AI. Các hệ thống nhúng AI lý tưởng cho sản xuất thông minh, thị giác máy, học sâu, điện toán biên và hơn thế nữa.

Grid View Table View
Filter:
Image Model CPU Chipset Expansion I/O Storage Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE100-T2NX

AIE100-T2NX

NVIDIA® Jetson™ TX2 NX SoC integrated 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 2 x USB, 1 x HDMI, 1 x Micro USB eMMC, M.2 Key M 2280, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE900-XNX

AIE900-XNX

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX SoC integrated 1 x MIPI CSI-2 connector, 1 x PCI Express Mini Card slot, 1 x M.2 Key B 3050/3042 slot, 1 x SIM slot 1 x LAN, 4 x PoE, 2 x USB 3.1, 1 x Micro USB, 1 x HDMI, 1 x DIO, 2 x COM/CAN eMMC, M.2 Key M 2280, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE900-902-FL

AIE900-902-FL

NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ SoC integrated 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot, 1 x M.2 Key E 2230 slot 6 x LAN, 4 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 2 x HDMI, 1 x Micro USB, 2 x DIO, 2 x RS-232/CAN eMMC, M.2, Micro SD, 2.5" SSD/HDD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE800-904-FL

AIE800-904-FL

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 1 x PoE, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI eMMC, M.2 [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE100-903-FL

AIE100-903-FL

NVIDIA® Jetson Nano™ NVIDIA Maxwell™ architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 2 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x Micro USB eMMC, M.2, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE100-903-FL-NX

AIE100-903-FL-NX

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 2 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x Micro USB eMMC, M.2, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE500-901-FL

AIE500-901-FL

NVIDIA® Jetson™ TX2 NVIDIA® Pascal™, 256 CUDA cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 2 x USB 3.1, 2 x RS-232, 1 x HDMI, 1 x Micro USB eMMC, M.2, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX671-521-FL

eBOX671-521-FL

9th/8th gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q370 (C246 optional) 2 x PCI Express Mini Card, 2 x SIM slot 2 x RS-232/422/485, 2 x LAN, 4 x PoE, 6 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-I 2 x 2.5-inch SATA HDD, 1 x M.2 [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt Axiomtek eBOX700-891-FL

eBOX700-891-FL

FL 7th/6th generation Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H110 2 x PCI Express Mini Card, 1 x PCIe x4/PCI, 1 x SIM slot 2 x RS-232/422/485, 4 x LAN, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI 2.5-inch SATA HDD, mSATA [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt hỗ trợ GPU cho ứng dụng AI Axiomtek eBOX560-900-FL

eBOX560-900-FL

Denver 2 + ARM Cortex A57 SoC Integrated 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI eMMC, 1 x M.2 [+] Add to Compare
1 2