Bộ phát hình kỹ thuật số - OPS Digital Signage Player
Trang chủ » Systems & Platforms » Bộ phát hình kỹ thuật số tương tác (Digital Signage Players) » Bộ phát hình kỹ thuật số - OPS Digital Signage Player

Bộ phát hình kỹ thuật số - OPS Digital Signage Player

Nền tảng bảng hiệu kỹ thuật số tuân thủ Intel Open Pluggable Specification (OPS) cho phép các nhà sản xuất bảng hiệu kỹ thuật số đơn giản hóa việc cài đặt, bảo trì và triển khai hệ thống nhanh hơn với chi phí thấp hơn.

Grid View Table View
Filter:
Image Model CPU Chipset Expansion I/O Storage Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS520

OPS520

11th Gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H510/Q570 1 x M.2 Key E 2230 1 x LAN, 1 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type C, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x Audio 1 x M.2 Key M 2280 [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS500-520-H

OPS500-520-H

8/9th Gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® H310 1 x M.2 2230 E Key 1 x LAN, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x HDMI, 1 x Audio 1 x M.2 2280 SATA/PCIe [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS700-520

OPS700-520

8th Gen Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Q370 1 x M.2 2230 E Key 1 x LAN, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x HDMI 1 x M.2 2280 SATA/PCIe [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS870-HM

OPS870-HM

3rd Generation Core™ i5/ i3 HM76 1 x PCI Express Mini Card 1 x Gigabit LAN, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Audio 2.5-inch SATA HDD [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS860-HM

OPS860-HM

2nd Generation Core™ i5/ i3 HM65 1 x PCI Express Mini Card 1 x Gigabit LAN, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 2.5-inch SATA HDD [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS871

OPS871

3rd Generation Core i7/i5/i3 QM77 1 x PCI Express Mini Card 1 x Gigabit LAN, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Audio 2.5-inch SATA HDD [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS871-HM

OPS871-HM

3rd Generation Core™ i5/i3 HM76 1 x PCI Express Mini Card 1 x Gigabit LAN, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Audio 2.5-inch SATA HDD [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS880

OPS880

4th Generation Core™ i7/i5/i3 QM87 2 x PCI Express Mini Card 1 x Gigabit LAN, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x HDMI, 2 x Audio mSATA [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS885

OPS885

4th Generation Core™ i5-4400E QM87 2 x PCI Express Mini Card 1 x Gigabit LAN, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x HDMI, 2 x Audio mSATA [+] Add to Compare

Bộ phát hình kỹ thuật số Axiomtek OPS880-HM

OPS880-HM

4th Generation Core™ i5/i3 HM86 2 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM 1 x Gigabit LAN, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x HDMI, 2 x Audio mSATA [+] Add to Compare
1 2