Backplane
Trang chủ » Systems & Platforms » Máy tính công nghiệp (Industrial PC) » Backplane

Backplane

Axiomtek cung cấp các loại backplanes khác nhau cho nền tảng điện toán công nghiệp, bao gồm PICMG 1.0 PCI, PICMG 1.0 ISA, PICMG 1.3 full-size và PICMG 1.3 half-size. Dòng sản phẩm backplanes của Axiomtek không chỉ cung cấp khả năng tương thích cao nhất với nguồn cấp mà còn là sự lựa chọn tốt nhất cho việc mở rộng các khe cắm.

Grid View Table View
Filter:
Image Model Expansion Specification Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/13L

ATX6022/13L

4 x PCI, 8 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/14

ATX6022/14

4 x PCI, 9 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/14G

ATX6022/14G

12 x PCI, 2 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/14GP7

ATX6022/14GP7

7 x PCI, 6 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/20GP18

ATX6022/20GP18

18 x PCI, 1 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/3VP2

ATX6022/3VP2

2 x PCI PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/6

ATX6022/6

4 x PCI, 2 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/6VP4

ATX6022/6VP4

4 x PCI, 2 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/8

ATX6022/8

4 x PCI, 4 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare

Backplane Axiomtek ATX6022/8GP7

ATX6022/8GP7

7 x PCI, 1 x ISA PICMG 1.0 [+] Add to Compare
1 2 3 4