Nguồn cấp
Trang chủ » Systems & Platforms » Máy tính công nghiệp (Industrial PC) » Nguồn cấp

Nguồn cấp

Axiomtek cung cấp các bộ nguồn công nghiệp phổ biến như loại nguồn đơn hay dự phòng, loại AT hay ATX, loại mỏng hoặc loại thường cho khung (vỏ) máy tính công nghiệp của Axiomtek.

Grid View Table View
Filter:
Image Model Description Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS300-1U

PS300-1U

1U Type Power Supply; ATX 300 W     [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS500-XP2

PS500-XP2

PS500-XP2 PS/2 Type Power Supply; ATX 500W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS401-HRP

PS401-HRP

PS401-HRP PS/2*2 Redundant Power; ATX 400W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS400-XP2

PS400-XP2

PS400-XP2 PS/2 Type; ATX 400W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS270-1U

PS270-1U

PS270-1U 1U Type Power Supply; ATX 270 W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS300-HRP

PS300-HRP

PS300-HRP Mini Redundant Power Supply; ATX 300W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS400-HRP

PS400-HRP

PS400-HRP Mini Redundant Power Supply; ATX 400W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS500-HRP

PS500-HRP

PS500-HRP Mini Redundant Power Supply; ATX 500W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS200-1U

PS200-1U

PS200-1U 1U Type Power Supply; ATX 200W [+] Add to Compare

Bộ nguồn máy tính công nghiệp Axiomtek PS501-HRP

PS501-HRP

PS501-HRP Mini Redundant Power Supply; ATX 500W (AC inlet in front ) [+] Add to Compare
1 2