Máy tính nhúng cho trí tuệ nhân tạo (Edge AI System)
Trang chủ » Giải pháp IoT » Tự động hóa » Máy tính nhúng cho trí tuệ nhân tạo (Edge AI System)

Máy tính nhúng cho trí tuệ nhân tạo (Edge AI System)

Máy tính nhúng cho trí tuệ nhân tạo (Edge AI System) Axiomtek

Axiomtek thiết kế, phát triển và sản xuất các hệ thống AI (Trí tuệ nhân tạo) tiên tiến để đáp ứng các yêu cầu hệ thống sẵn sàng cho giải pháp AI. Các hệ thống nhúng AI lý tưởng cho sản xuất thông minh, thị giác máy, học sâu, điện toán biên và hơn thế nữa.

Grid View Table View
Filter:
Image Model CPU Chipset Expansion I/O Storage Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE900A-NX

AIE900A-NX

6-core NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3 SoC integrated 1 x MIPI CSI-2 connector 1 x Full-size PCI Express Mini Card slot (USB + PCI Express signal) 1 x M.2 Key B 3050/3042 slot 1 x SIM slot 1 x 8-CH DI/DO Onboard 16GB eMMC (via Jetson Xavier™ NX) 1 x M.2 Key M 2280 with PCIe x4 NVMe SSD slot 1 x Micro SD slot [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE900-902-FL

AIE900-902-FL

NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ SoC integrated --- 1 x 8-CH DI/DO Onboard 32GB eMMC (via Jetson AGX Xavier™) 1 x M.2 Key M 2280 with PCIe x4 NVMe SSD slot 1 x Micro SD slot 1 x 2.5" SSD/HDD drive bay [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE800-904-FL

AIE800-904-FL

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 1 x PoE, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI eMMC, M.2 [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE100-903-FL

AIE100-903-FL

NVIDIA® Jetson Nano™ NVIDIA Maxwell™ architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 2 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x Micro USB eMMC, M.2, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE100-903-FL-NX

AIE100-903-FL-NX

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 2 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x Micro USB eMMC, M.2, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek AIE500-901-FL

AIE500-901-FL

NVIDIA® Jetson™ TX2 NVIDIA® Pascal™, 256 CUDA cores 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 2 x USB 3.1, 2 x RS-232, 1 x HDMI, 1 x Micro USB eMMC, M.2, Micro SD [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp không quạt hỗ trợ GPU cho ứng dụng AI Axiomtek eBOX560-900-FL

eBOX560-900-FL

Denver 2 + ARM Cortex A57 SoC Integrated 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 2 x LAN, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI eMMC, 1 x M.2 [+] Add to Compare

Máy tính công nghiệp trí tuệ nhân tạo (Fanless Edge AI System) Axiomtek eBOX800-900-FL

eBOX800-900-FL

Denver 2 + ARM Cortex A57 SoC Integrated 1 x PCI Express Mini Card, 1 x SIM slot 1 x LAN, 1 x PoE, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI eMMC, 1 x M.2 [+] Add to Compare