Qseven
Trang chủ » Boards & Modules » Hệ thống trên module (System on Module) » Qseven

Qseven

Bo mạch Qseven là một Computer-on-Module có kích thước rất nhỏ nhắm vào các ứng dụng di động và năng lượng thấp. Các chân Qseven nhỏ hơn so với COM Express và ETX. Công suất tiêu thụ tối đa không quá 12 W.

Grid View Table View
Filter:
Image Model CPU Chipset Display Expansion I/O Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7B300

Q7B300

Qseven module Qseven module HDMI, eDP, DisplayPort 1 x PCI Express Mini Card, 3 x PCIe x1 1 x LAN, 3 x USB, 3 x COM, Audio [+] Add to Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7B301

Q7B301

Qseven module Qseven module LVDS, HDMI 2 x PCI Express Mini Card slot, 1 x SIM Card 2 x LAN, 3 x USB, 2 x COM, Audio [+] Add to Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7M311

Q7M311

Pentium® N4200 & Celeron® N3350 SoC Integrated LVDS, DDI 4 x PCIe x1 1 x LAN, 7 x USB, 1 x COM, Audio [+] Add to Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7M310

Q7M310

Atom® x7-E3950, Atom® x5-E3940, Atom® x5-E3930 SoC Integrated LVDS, DDI 4 x PCIe x1 1 x LAN, 6 x USB, 1 x COM, Audio [+] Add to Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7M120-120-EVK

Q7M120-120-EVK

Qseven module Qseven module LVDS, HDMI, TTL 2 x PCI Express Mini Card 2 x LAN, 2 x USB, 5 x COM, 2 x CAN Bus, Audio [+] Add to Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7M100-100-EVK

Q7M100-100-EVK

Qseven module Qseven module TTL N/A 2 x LAN, 2 x USB, 5 x COM, 2 x CAN Bus, Audio [+] Add to Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7M120

Q7M120

Freescale i.MX6 Series SoC SoC Integrated TTL N/A 2 x LAN, 2 x USB, 5 x COM, 2 x CAN Bus, Audio [+] Add to Compare

Bo mạch máy tính nhúng Qseven Axiomtek Q7M100

Q7M100

Freescale iMX-28 Series SoC SoC Integrated TTL N/A 2 x LAN, 2 x USB, 5 x COM, 2 x CAN Bus, IIS Audio [+] Add to Compare