Vỏ máy tính công nghiệp
Trang chủ » Systems & Platforms » Máy tính công nghiệp (Industrial PC) » Vỏ máy tính công nghiệp

Vỏ máy tính công nghiệp

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek với thiết kế chắc chắn, linh hoạt, quản lý, sắp xếp dễ dàng. Axiomtek đáp ứng nhiều khách hàng khác nhau bằng cách cung cấp đúng loại khung gầm được thiết kế cho các ứng dụng phù hợp.

Grid View Table View
Filter:
Image Model CPU Height Slots 5.25"/ 3.5"/ 2.5" HDD Power Supply Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek ECM550

ECM550

--- N/A --- --- --- [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek ECM500

ECM500

--- N/A --- --- --- [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX61221TM

AX61221TM

ATX Motherboard --- 3 1/2/0 PS/2 type [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX61222TB/AX61220TB

AX61222TB/AX61220TB

SBC --- 5 2/2/0 PS/2 type [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX61120TB

AX61120TB

SBC N/A 2 0/2/0 1U type [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX60501

AX60501

SBC N/A 6 1/2/0 PS/2 type [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX60551

AX60551

SBC N/A 8 1/2/0 PS/2 type [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX61120TP

AX61120TP

Full-size SBC 1U Rackmount 2 0/2/0 1U type [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX61400

AX61400

SBC,12" x 9.6" Motherboard 4U Rackmount 14 3/2/0 PS/2 type [+] Add to Compare

Vỏ máy tính công nghiệp Axiomtek AX6145

AX6145

ATX Motherboard 4U Rackmount N/A 2/2/0 PS/2 type [+] Add to Compare
1 2 3