Máy tính công nghiệp chuyên dụng thu thập dữ liệu - Data Acquisition
Trang chủ » Systems & Platforms » Máy tính công nghiệp chuyên dụng thu thập dữ liệu - Data Acquisition

Máy tính công nghiệp chuyên dụng thu thập dữ liệu - Data Acquisition

Máy tính công nghiệp chuyên dụng thu thập dữ liệu – Axiomtek Data Acquisition

Data Extraction Solution

Data Extraction Solution

Máy tính công nghiệp trích xuất dữ liệu thông minh của Axiomtek sử dụng tính năng nhận dạng ký tự quang học (OCR) để thu thập và xử lý dữ liệu dựa trên PC cũ và chuyển đổi các nguồn dữ liệu khác nhau thành một định dạng dữ liệu thô thống nhất.

Card kỹ thuật số (Digital I/O Card)

Card kỹ thuật số (Digital I/O Card)

Card kỹ thuật số (Digital I/O Card) của Axiomtek có tính năng I/ O TTL, I / O cách ly, ngõ ra rơ le và timer/counter, và hỗ trợ mật độ cao trên một bo mạch duy nhất, làm cho chúng đặc biệt phù hợp cho tự động hóa nhà máy, điều khiển ON/OFF công nghiệp và công tắc cảm nhận trạng thái.